YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN VATANDAŞLIK KAZANIMINI KOLAYLAŞTIRAN DÜZENLEME

Türk Vatandaşlığı kazanımını kolaylaştıran düzenlemeler 18 Eylül 2018 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılayan yabancılar, yeni düzenlemeler uyarınca vatandaşlık kazanmaya hak kazanacaktır.
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen;
 • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada Türk lirası tutarında taşınmazın satış bedelinin peşin olarak yatırdığı ve bu taşınmazın satışına ilişkin noterde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin 3 yıl süreyle devrinin yapılmayacağı ve terkin edilmeyeceğine ilişkin taahhüt ile birlikte tapuya şerh verdiği  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
 • En az 500.000 Bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada Türk lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada Türk lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye bakanlığınca tespit edilen
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.
 • Belirtilen Parasal değerlerinin belirlenmesinde, tespit tarihindeki  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır
 
Vatandaşlık Başvurusu için Mevduat Yatırma ve BDDK Süreci: 
 • Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen tutar (500.000 USD tutarında   mevduat/katılım fonu), yabancı kişi tarafından bankamıza  yatırılacaktır.
 • Banka hesap açılış sürecinden sonra Türkçe/İngilizce/Arapça olarak imzalanması gereken dokumanlar;   
 1. Taahhütname 
 2. Bloke Talimat
 3.  Muvafakat Beyanı  
 4. Pasaport
 • İmza sürecinden sonra, ilgili evraklar banka tarafından BDDK’ya iletilir. 
 • BDDK yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan başvurulara ilişkin tespiti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ve Göç idaresi Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirir ve kişiye bilgi verilmesini teminen söz konusu yazı örneği online bankaya gönderilir. Banka ilgili yazıyı ilgili yazıyı müşteri ile paylaşır.
 • Müşteri BDDK tespit yazısı ile birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ve Göç idaresi Genel Müdürlüğüne başvurusunu şahsen veya vekalet verilen ilgili kişi (avukat vb.) aracılığı ile yapabilir. 


Suriyeli gerçek kişiler gayrimenkul alarak istisnai vatandaşlıktan yararlanabilirler mi?


Suriye uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinmelerini engelleyen 2012 Tarihli 724 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hala geçerliliğini korumaktadır. Bu kapsamda bu kişiler taşınmaz alım vasıtası ile istisnai kapsamda vatandaşlığa hak kazanamayacaklardır.

Müşteri mevduat yatırmak yerine ilgili bankalarca ihraç edilmiş USD veya TL kira sertifikası/ Sukuk alımı ile vatandaşlığa başvuru yapabilir mi?

Özel sektörün ihraç etmiş olduğu Sukuk/kira sertifikaları ile vatandaşlık başvurusu kabul edilmemektedir. 

Mevduat yatırma yoluyla istisnai vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancıların izlemesi gereken süreçler nelerdir?


Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) kapsamında belirlenen tutar (500.000 USD tutarında mevduat/katılım fonu), yabancı kişi tarafından Türkiye'de kurulu banka/bankalara yatırılacaktır. Yabancı kişi veya bu işlemleri yürütebileceğine ilişkin vekâletnamesinde özel yetki bulunan vekili, talep ve beyanını içeren dilekçe/beyannameyle birlikte mevduat ya da katılım fonunu yatırmış olduğu bankaya tespitin yapılmasını talep edebilir. Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan başvurulara ilişkin BDDK’nın tespiti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ve Göç idaresi Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirilir ve kişiye bilgi verilmesini teminen söz konusu yazı örneği ilgili bankaya gönderilir.

Tutarın mutlaka Amerikan Doları olması mı gereklidir?

Hayır, Yönetmelikte aranan 500.000 Amerikan Doları ve/veya bu tutara karşılık gelmek üzere Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen konvertibl dövizler, kıymetli maden) yatırılabilir. Tutarın konvertibl olması ve 500.000 Amerikan Doları karşılığı olması yeterlidir.

Bankaya yatırmış olduğum tutarın faiz, kar payı ve benzeri getirilerinden faydalanabilir miyim?

Evet, ilgili banka ile aranızda akdedilen sözleşme ve açılan hesap türüne göre tutar 500.000 Amerikan Dolarının altına inmediği sürece her türlü getirisinden serbestçe faydalanabilirsiniz.

Yönetmelik öncesi Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankada bulunan mevduatımı vatandaşlık başvurusuna esas olarak kullanabilir miyim, önceki döneme ait süreyi vatandaşlık başvurusuna dâhil edebilir miyim?

Yönetmelik öncesi ve sonrasında Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankada bulunan mevduat ya da katılım fonunun vatandaşlık başvurusuna esas olmak üzere kullanımı mümkündür. Ancak başvuru öncesi sürenin vatandaşlık başvurusuna esas kabul edilmesi mümkün değildir. Nitekim Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, vatandaşlık sürecinin başlatılabilmesi için BDDK tespitini ve bu tespitin İçişleri Bakanlığına bildirimini esas almakta ve anılan Yönetmelikte aranan 3 yıllık süre, tespitin yapıldığı tarihten itibaren başlamaktadır.

Eşimle adımıza açılmış olan müşterek hesap üzerine bloke beyanım ile vatandaşlık başvurusunda bulunabilir miyim?

Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankada müşterek olarak açılmış olan hesaplarda başvuran kişi haricindeki hesap ortağının hesabın 3 yıl süre ile bankadan çekilmeyeceğine, eksilmeyeceğine ilişkin açık muvafakatinin olması halinde müşterek hesap üzerinden vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkündür.

Mevduatın tek bir hesapta mı açılması gerekir yoksa farklı hesaplar üzerinden toplam miktarı yatırabilir miyim?

Yönetmelikte aranan tutarı sağlamak ve vatandaşlık başvurusuna esas olmak üzere bloke beyanında bulunmak kaydıyla farklı hesaplar üzerinden toplam tutar yatırılabilir.


Vatandaşlık işlemlerini takibe özel yetkili vekilim şahsen başvurmak suretiyle adıma hesap açtırarak vatandaşlık başvurusunda bulunabilir mi?


Özel yetkili vekil, mevzuata uygun bilgi ve belgeler ile bankalar nezdinde hesap açtırılması, hesabın tespitine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, gerekli belgelerin imzalanması gibi hususlarda yetkilidir.

Bankaya yatırılan döviz kurunun süreç içerisinde değiştirilmesi mümkün müdür?

Vatandaşlık Yönetmeliğinin ilgili hükmüne göre tutarın 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası olması gerekmekte olup, örneğin Amerikan Doları olarak yatırılan tutarın yatırımcının isteği doğrultusunda 3 yıllık süreç içerisinde 500.000 Amerikan Dolarına denk başka bir konvertibl döviz kuruna ya da Türk Lirasına çevrilmesi mümkündür.

Amerikan Doları haricinde Türk Lirası veya konvertibl olan başka bir döviz kuruyla hesap açtırmam halinde mevduatım 3 yıl boyunca hesabın açılış tarihindeki Amerikan Doları değerinden mi takip edilecek yoksa 3 yıl boyunca kur değişikliklerine göre mi takibi gerekecek?

Bankalara Amerikan Doları haricinde bir para biriminin yatırılması halinde, hesabın açıldığı tarihteki Amerikan Doları karşılığı tespit edilecek ve tutarın 3 yıl boyunca tespit edilen aynı tutar olarak bankalarda kalması beklenecektir. Örneğin, 06.12.2018 tarihi itibariyle 1 Amerikan Doları 5,30 TL iken 500.000 Amerikan Dolarının karşılığı olan 2.650.000 TL olarak açılan hesabın 3 yıl boyunca 2.650.000 TL’nin altına düşmemesi gerekecek; süreçte oluşabilecek döviz kuru farklılıkları dikkate alınmayacaktır.

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

SİTE HARİTASI

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

SİTE HARİTASI

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.