BİR OKUNMAYAN MESAJINIZ VAR!

Yazı ressamı Emrah Yücel Beyoğlu’nda düzenlediği “Bir Okunmayan Mesajınız Var” isimli sergisi ile sanatseverlere “merhaba” dedi.

Yazının salt harflerden ibaret olmadığını, anlam ve form ilişkisinin tıpkı resimde olduğu gibi yazı sanatında da var olduğunu dile getiren Emrah Yücel’in ilahi kaynaktan gelen mesajlardan yola çıkarak oluşturduğu “Bir Okunmayan Mesajınız Var” serlevhalı sergisi 5 Nisan Cuma gününe kadar Beyoğlu’nda; DG Art Project’te sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

YAZIYA KARA SEVDALI GENÇ BİR ÜSTAD!

Sanatını “Yazı Ressamlığı” şeklinde tarif ve tavsif eden kaligrafi sanatçısı Emrah Yücel yazıya kara sevdalı genç bir üstad. Muhatabımız nezdinde yazı, alfabeden öte bir şey, bir kelâm, asliyet ve terkip şuuru… Bunun için yazının etrafına harf ve alfabe sınırları çizmiyor. Çünkü ona göre resim de bir yazı, hiyorogrifler de… Yücel’in durduğu yerde piktogramik yazı, yani resim yazısı şekiller ile çevreye, âfâka duygu ve fikirlerle bir mesaj iletiyor.  Bugün iletişim uygulamalarında sıkça kullandığımız emojiler gibi. Bu anlayışla yazı Yücel’in zihninde hücre hücre tekâmül ederek herkes tarafından anlaşılabilir bir keyfiyete bürünüyor. İşte ben buna gönül dili diyorum. Emrah Yücel, gönül diliyle yazıyor, aynı dille konuşuyor ve dahi yaşıyor.

SANATINI COĞRAFYAMIZIN RENKLERİYLE İŞLİYOR.

Sanatını coğrafyamızın renkleriyle işleyerek, bu topraklardaki insanların ortak değerlerine dikkat çeken Yazı Ressamı Emrah Yücel kendisini ve sanatını anlatırken “Bilmenin tercih edilmediği ama ısrarla bilindiğinin iddia edildiği bir zamanda, dünyaya nam salmış metinleri ve inandığım kitabı bıkmadan usanmadan yazıyorum.

Yazı salt harflerden ibaret olmayan unutulabilen bir şey. Ben yazıyı resmin içine katarak güçlendiriyor ve izleyiciyi manipüle ediyorum. Bunu yaparken de yazılmaya değer bulduğum uzun metinleri, Kur’an-ı Kerim âyetlerini, hadis-i şerifleri ya da tüm Semavi dinlerdeki ortak kıssaları insanlara aktarmaya çalışıyorum. Bir bilmecenin içinde renklerin ahenginin harflere, kelimelere, cümlelere karışmasını istiyorum.” diyor.

Emrah Yücel’in eserlerinde imge ve grafik ile oluşturulan dinamik görsel etkiler; yalnızca cisimselleşmeyen, birbirine yapışan, birbirinin içindenmiş gibi doğan bir bütünlüğü ifade ediyor.

MERKEZDE PERSPEKTİF; YÜZEYDE DENGE…

Ortak bir düzen anlayışının sonucunda kendine has bir estetik oluşturmaya muvaffak kalınan yazı ressamı Emrah Yücel’de arz ettiğimiz estetik, görselde merkezî perspektifi belirleyen, dinamizmi oluşturan, yüzeyde ise tüm dengeyi getiren unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

Sanatçı kullandığı fontları, font düzenlerini ve bunların okunabilirliğini matematiksel bir düzende muhataplarının irfanına arz ederken ilgili düzen içinde anlatılan metinle renklerin uyumunu da bir araya topluyor ve böylece metni sadece okunur olmaktan çıkarmanın gayreti içerisine giriyor. Çünkü sanatkâr nezdinde okunan bir metin zamanla unutuluyor. Ama yazı bir resim ögesi içine yerleştiğinde, resmin bir parçası olup güçleniyor. Bu da izleyicinin gözünde daha güçlü, unutulması daha zor bir fotoğraf olarak kalıyor.

“Sanatçının resminde ilginç olan; şekilsi figüratif düzenin hem parçada hem de bütünde anlam içeren ve bir puzzle parçası gibi kurulan estetiği doğurmasıdır.” cümlesini kurduktan sonra kelâmı, serginin küratörü Zeynep Öztürk’ün yazıya, resme ve ‘ser verir sır vermez’ Emrah Yücel’in sanatına dair mülahazalarına bıakalım: “Yazının bulunması insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri. Sümerler’in yazıyı ekonomik ihtiyaçları ve artan ticaretin gerekliliği olarak icat ettikleri herkes tarafından bilinmekte. İnsanoğlunu diğer tüm canlılardan ayıran en önemli özellik ise bilgisini nesiller boyu aktarabilmesi. İşte “Söz uçar, yazı kalır.” sözü de Sümerler’den günümüze kadar gelmiştir. Söz yok olan bir özelliğe sahipken buna karşın yazı kalıcı ve ebedîdir.

KÜRATÖR ÖZTÜRK: YAZI DA ASLINDA BİR ŞEKİL DİĞİL MİDİR?

Doğru değil midir bu savunma? Kelimelerin, şekillerin, resimlerin beynimizdeki kalıcılığı, insanlığın resmî tüm işlerinde yazıyı kullanarak belgeleyişi… Doğru değil midir insanlığın en büyük icadının “Yazı” olduğu ve hayatımızdaki harflerin gücü. Yazı da aslında bir şekil değil midir? O şekillerin yan yana gelişiyle oluşan anlatım etkilemez mi bizi? Tıpkı bir tabloya baktığımızda gördüğümüz figürlerden, objelerden ve renklerden etkilenmemiz gibi görünen

kadar görünmeyenin de hislerimizi yönlendirmesi gibi.

Resmin nasıl farklı anlatım yöntemleri varsa yazınında farkı anlatım yöntemleri var. Bunlardan biri de kaligrafi. Peki, kaligrafi nedir? Yazı; karakter ve unsurları geliştirilen, sıklıkla dekoratif amaçlı kullanılan bir el sanatıdır. Kaligrafi sanatında harfler belirli bir düzen içinde yazılır. Bu harfler, estetik ve hoş görünüm oluşturur.

Emrah Yücel, dünyanın önde gelen yazı sanatçıları ile çalışmış ve kendini bu yazı algısını değiştirmeye adamış bir isimdir. Yüksek lisansını grafik tasarım üzerine yapan Emrah Yücel

böylece kendine ve sanatına zenginlikler katmıştır.”

SOFRA!

Sanatçının 2024 yılında duralit üzerine akrilikle çalıştığı 140 cm çapındaki Sofra isimli çalışmasına müşfikâne nazar ettiğimizde eser lisân-ı haliyle ‘bir okunmayan mesajı’ dillendirmeye başlıyor!

Dünya bir sofra,

Herkesin bir ucundan çekiştirdiği.

Üç gün değil miydi bu dünyalık?

Ne çok daldık sofraya.

Oysa İbrahim’in kavmi “Umudunu kesmese soframız bereketlenir.”

demişti Rabbleri kitabında.

Bir büyük sofra

İçinde her çocuğun büyüdüğü,

Doyduğu,

Yeşerdiği.

Bir sofra ki

Her çeşitten,

Her renkten,

Her tattan olan…

Şimdilerde mazlumun bulamadığı,

Zulmün hüküm sürdüğü coğrafyalardan esirgenen

Oysa “Rabbleri dememiş miydi?” demiştim ya,

Demişti.

Açık ve ayandı.

“Ey İsa! Rabb’in bize gökten bir sofra indirebilir mi?” (Mâide-112 )

Görmek isteyen her göze,

Duymak isteyen her kulağa,

Bilinmez yüzyıllar boyunca

Gökten yağmurla rızık inmişti.

Ama dedik ya, görmek isteyene…

EMRAH YÜCEL

1981 yılında Bartın’da doğan sanatçı; Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlamış, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Ana Sanat Dalında yüksek lisans derecesi almıştır.

Ülkesinde yazı sanatlarının algılanış biçimindeki yanlışlıkları fark eden sanatçı; dünyanın önde gelen yazı sanatçıları ile çalışmış, bu deneyimlerini ülkesindeki yazı algısını değiştirmek amacıyla sergi, çalıştay ve seminerlerde kullanmıştır.

International Association of Master Penman Engrossersand Teachers of Handwriting kuruluşunun üyesi olan sanatçı İngiltere merkezli The Calligraphy and Lettering Arts Society’den (CLAS) kaligrafi diplomasına sahiptir.

2019 yılına kadar farklı üniversitelerde yazı ve tipografi hocalığı görevlerini ifa eden Emrah Yücel grafik sanatlarda da pek çok özgün font ve tasarıma imza atmıştır.

Yazının sadece harflerden ibaret olmadığını, form ve anlam ilişkisinin tıpkı resimde olduğu gibi yazı sanatında da var olduğunu her fırsatta dile getiren sanatçı Yücel hem biçim hem de kavramsal olarak “Başka bir yolu mutlaka var.” diyerek farklı ifade metotları arıyor.

Formun varoluşunun, içindeki anlamla değer kazanacağını savunan ve bu doğrultuda çalışmalarında mânâya önem veren Yazı Ressamı Emrah Yücel “Hakikat” ve “Herkes Nerede”den sonra “Bir Okunmamış Mesajınız Var!” sergisiyle sanatseverlere merhaba diyor: Merhaba!

İbrahim Ethem Gören/27.03.2024-Yazı No: 396

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.