USTALAR VE ÇIRAKLARI 30. CÜZ HAT SERGİSİNDE BİR ARADA!

Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 30’uncu Cüz Rik’a Hat Sergisi, Üsküdar Gençlik Merkezi’nde sanatseverlere merhaba dedi.  17 Nisan 2024 Çarşamba günü Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı’nın açılışını yaptığı sergide 30’uncu cüzde bulunan 37 sûre yer alıyor.

Üsküdar Hakkı Demir Anadolu Lisesi Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Sınıfı öğretmen ve öğrencilerinin bir sanat hizmeti olan sergi hakkında okulun hüsn-i hat hocalarından Aziz Tekiner ile bir e-mülakat gerçekleştirdik.

İbrahim Ethem Gören: Aziz Bey sizi tanıyabilir miyiz?

Hattat-Muallim Aziz Tekiner: Bendeniz Aziz TEKİNER. 1974 yılında Kastamonu’da doğdum. Kastamonu Merkez İmam Hatip Lisesi’ni bitirdim (1992). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldum (1997). M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tefsir alanında Yüksek Lisans yaptım (2006). 1998’de öğretmenliğe başladım ve çeşitli okullarda öğretmenlik yaptım. 2016’dan beridir de Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Hüsn-i Hat Öğretmenliği yapmaktayım.

Geleneksel Sanatlarla irtibatınız ne zaman başladı?

Geleneksel Sanatlarımızı ilk olarak Kastamonu İmam Hatip Lisesi’nde okurken tanıdım. Okulumuzda Kastamonulu Hattat Emrullah DEMİRKAYA’nın talebesi olan iki hattat öğretmenimiz vardı. İL’de Musa ÖZDAĞ Hocamdan seçmeli Hüsn-i Hat dersi alarak Rik’a meşkini bitirdim. Rafet KÜLLÜOĞLU Hocamdan da Nesih meşkine başladım. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazanıp İstanbul’a gelince o hocalarımız bizi Hattat Hasan ÇELEBİ Hocaya yönlendirdi.

Sanat hayatınıza mufassalan değinmenizi istirham ediyorum.

M. Ü. İlahiyat Fakültesinde üç yıl boyunca seçmeli Hüsn-i Hat dersleri aldım. Hattat Prof. Muhittin SERİN Hocamdan teorik dersler aldık. Rik’a meşkini bitirdim. Hocamız sözlü olarak Rik’a icâzeti verdi. Hattat Prof. Hüsrev SUBAŞI Hocamdan da sanat tarihi, Hüsn-i Hat dersleri ve seminerleri aldık.

İlahiyatı kazanıp İstanbul’a geldiğimiz ilk aydan itibaren cumartesi günleri Hattat Hasan ÇELEBİ Hocamın atölyesine Hat dersine gittim. Önce Nesih meşkine başladım. Nesih bitince Sülüs meşkine başladım. İlahiyatı bitirip Tefsirden Yüksek Lisansa başlayınca Hat meşki göstermeme ara vermek zorunda kaldım. Sonradan meşk eğitimimi tamamlayıp Hasan ÇELEBİ ve Ahmet KUTLUHAN Hocalarımdan Sülüs–Nesih icâzetimi aldım (2018).

Öğretmenlik yaptığım okullarda yetenekli öğrencilere Hat çalıştırdım. Çeşitli kurslarda Hat eğitmenliği yaptım. Hat sanatı ile ilgili okumalar yaptım. 2014 yılında MEB tarafından İmam Hatip Liselerinde okutulmak üzere hazırlanan Hüsn-i Hat Ders Kitabının yazım komisyonunda çalıştım.

Bugünkü zamanda yazıyla teşrik-i mesainiz?

Rik’a, Nesih ve Sülüs yazı çeşitlerinde levhalar yazıyorum. Çeşitli karma sergilere eser vererek katılıyorum. Henüz atölyem yok, evde çalışıyorum.  Bu sene de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından İmam Hatip Liselerinde okutulmak üzere hazırlanan Hüsn-i Hat Ders Kitaplarının yazım komisyonuna seçildim. Tüm Türkiye’de lise çağında Hüsn-i Hat eğitimi alacak gençliğimize hitâb edecek, mesuliyeti ağır bir görev. Bu sebeple, Hat eseri yazma çalışmalarıma son zamanlarda yeterince zaman ayıramamaktayım.

Buradan, Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geçelim… Okulunuzu tanıtmanızı istirham ediyorum.

Millî Eğitim Bakanlığı 2016 yılında, İmam Hatip Liselerinde program çeşitliliği kapsamında Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Sınıfı/Bölümü açmaya başladı. Bu uygulama ilk olarak Üsküdar Hakkı Demir AİHL’de başladı. Ortaokulu bitiren öğrenciler -aynı Güzel sanatlar Liselerinde olduğu gibi- uygulamalı yetenek sınavı yapılarak kazananlar Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Sınıfına alınıyor. Bu öğrenciler üst sınıfa geçince Lise 1’de tekrar yetenek sınavıyla seçilip alınıyor.

2016’da biz Hattat Cemali GÜNDOĞDU ile birlikte bu okulda ilk Hüsn-i Hat Öğretmenleri olarak çalışmaya başladık. İlk yılda bizler başarılı olunca aynı İHL sanat proje bölümleri başka ilçelere ve illere de açıldı hamdolsun. Bugün 5’i İstanbul’da, 10’u da Anadolu’da olmak üzere toplam 15 adet AİHL’de bizim gibi Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümü var. (Musıkî Proje Bölümü de 2016’da ilk defa okulumuzda açılmış ve sonradan çoğalmıştır).

Şunu özellikle belirtmek isterim…

Lütfen…

İHL’lerdeki bu sanat bölümleri sadece öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri hobi dersleri olarak değil, öğrencilerimize geleneksel Türk-İslâm sanatlarımızı lise çağından itibaren öğretip geleceğin usta sanatçılarını yetiştirmek gayesi ile açılmıştır.

Oklunuz bu toprakların ilk Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Okulu hususiyetiyle adından söz ettiriyor. 2016 yılından bugüne kadar geçen sekiz senelik zaman zarfında okulunuz nezdinde geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar alanında yapılan çalışmalara müşfikâne nazar etmek isteriz.

Okulumuzda ilk olarak 2016’da bu bölüm Klasik Sanatlar (Hüsn-i Hat) adıyla açıldı. İki yıl boyunca okulumuzda sadece Hüsn-i Hat Dersi verildi. 2018 yılında bölümün adı Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Projesi olarak değiştirildi. Hüsn-i Hattın yanında Tezhip, Ebru, Resim, Grafik Tasarım dersleri de verilmeye başlandı. Hattâ, sanat öğretmeninin bulunabildiği okullarda Minyatür, Çini, Katı’ gibi geleneksel sanatların dersleri de verilmeye başlandı.

İlk yılında haftada 1 saat olan sanat dersi sayısı her sene artırılarak günümüzde haftada 8 saate kadar çıkarılmıştır. Öğrencilerimize geleneksel sanatlarımızdan öncelikle Hüsn-i Hat, Tezhip ve Ebru dersleri verilmekte; çağdaş sanatlardan da Resim ve Grafik Tasarım dersleri verilmektedir. Resim derslerimizde öğrencilerimizi Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlamaya yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

Geleneksel sanatlar alanındaki çalışmalar için büyükçe bir paragraf açalım..

Okulumuzda, birbirleriyle yakın ilgilerinden dolayı, geleneksel sanatlarımızdan Hüsn-i Hat, Tezhip ve Ebru Sanatı derslerine öncelik vermekteyiz. Bu üç sanatın da ders kitapları var. Öğrencilere önce teorik bilgiler verilip sonra her dersin atölye sınıflarına alınmakta ve dersler uygulamalı olarak işlenmektedir.

Hüsn-i Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür… derslerimiz o dersin gerektirdiği geleneksel malzemeleri ve klasik usulleri ile işlenmeye çalışılmaktadır. Kamış kalemler, is mürekkebi, ipek likâ, âharlı kâğıtlar… Öğrencilerimizin her birine birebir uygulamalar yaptırılmaktadır. Gündüz sanat ders saatlerine ilaveten akşam okul çıkışlarında da atölye çalışmaları yaptırılmaktadır. Atölyeler yine uygulamaya dönük olmakta, sanat eserleri ortaya koyma çalışmaları yapılmaktadır.

Okulumuzdaki geleneksel sanatlar derslerinde, bu sanatlar arz ettiğim üzere geleneksel malzemeleri ve klasik usulleri ile öğretilmekte, modern ve farklı yorumlara girilmemektedir. Aldıkları bu geleneksel eğitimden sonra, sanat hayatlarının 20., 30., 40., 50. Yıllarında öğrencilerin bu geleneksel sanatlara katacakları farklı yorumlar vb. olacaksa, bunlar ileriki zamanlara ve öğrencilerin kendilerine bırakılmaktadır.

Okuldaki sanat derslerinin yanında öğrencilerimizi tarihî mekânlara sanat gezilerine götürmekteyiz. Hüsn-i Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür sergilerini ziyaret ederek oralardaki sanat eserlerini beraber incelemekte ve öğrencilerimizi günümüz sanatçıları ile tanıştırmaktayız. Üniversite vb. yerlerdeki sanat seminer ve programlarına katılmaya çalışmaktayız. Sanatçıları okulumuza davet ederek onlardan seminer almaktayız. Seminer sonrası misafir sanatçıları atölyelerimize davet etmekteyiz. Meselâ öğrencilerimiz, okulumuza gelen meşhur hattatlara o haftaki meşk ödevlerini gösterdiklerinde çok sevinmektedirler.

Okulumuzda “Usta -Çırak Metodu” adıyla özgün bir uygulama da var. Şöyle ki; Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje sınıflarından, Hüsn-i Hat dersinde çok başarılı öğrencilerimiz -bölüm hocalarının onayı ile- ortaokul kısmındaki istekli öğrenci kardeşlerine hocalık yaparak Hat kursu vermekte. Ebru dersinde çok başarılı öğrenciler, ortaokul kısmındaki Ebru öğrenmek isteyen öğrencilere Ebru kursu vermektedir. Aynı metotla,  Mûsıkî derslerinde/enstrümanlarda çok başarılı öğrenciler de ortaokul öğrencilerine enstrüman çalma dersleri vermektedir.

Okulunuzun proje sınıflarının hocalarını tanımak isteriz…

Okulumuzun Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Bölümünde sanat derslerine girecek öğretmenler de seçilerek kabul edilen, alanlarında uzman sanatçı öğretmenlerdir.

Hocalarınızı da tanımak isteriz…

Hattat Remzi KOÇ, Hattat Esra KARADENİZ ve bendeniz Aziz TEKİNER okulumuzun Hüsn-i Hat Hocalarıyız. Fatma Zehra DEMİRCİ Tezhip, Minyatür ve Hüsn-i Hat Hocasıdır. Eda ŞİMŞEK okulumuzun Ebru Hocasıdır. Tahir TEMEL Görsel Sanatlar /Resim Hocasıdır.

Sanat derslerimizi ve çalışmalarımızı bu değerli zümre arkadaşlarımızla iş ve güç birliği yaparak birlikte yürütmekteyiz.

Okulumuzda Geleneksel ve Ç.G. Sanatlar Zümre Öğretmenlerinin dışında, başka branşlardan olup da bu sergimize Rik’a eser yazabilen arkadaşlarımız da var; Türkçe öğretmenimiz Fatih YILMAZ, Arapça öğretmenimiz Sümeyye KARATAŞ ve Tarih öğretmenimiz Kemal ÇELİKKANAT gibi…

Hüsn-i hatla devam edelim dilerseniz. Hüsn-i hat alanında okulumuzda neler yapılıyor?

Lise 1’inci sanat sınıfına başlayan öğrencilerimize hemen gerekli olan geleneksel Hat malzemelerini tanıtıyoruz. Kamış kalem, is mürekkebi, kâğıt, Rik’a Meşk Murakkaı…  Malzemeler temin edilince meşk eğitimine ilk yıl Rik’a yazı çeşidi ile başlıyoruz. Harflerin yazılışını önce tahtada topluca tarif ettikten sonra başlıyoruz birebir meşk ettirmeye. Yüzlerce yıldır Hat eğitimde kullanılan meşk usulünü kullanıyoruz. Öğrenci Hat meşki ödevini yazıp getiriyor. Hat öğretmeni kontrol edip hatalarını kırmızı mürekkeple tek tek düzeltiyor. Öğrenciler harflerini düzelttikçe ileriki derslere geçiyor. Meşk ödevleri dosyalanıp arşivleniyor. Nisan ayına gelindiğinde harflerin bitişmeleri meşki bitiriliyor, kelime ve cümle meşklerine başlanıyor. Lise 1’in sonunda Rik’a yazı çeşidinin meşk eğitimi bitiriliyor. Fakat öğrenciler henüz Rik’a ile bir levha yazacak seviyeye gelemedikleri için, bu seviede onlarla eser yazma çalışması yapamıyoruz.

Kademe eğitimleri söz konusu mu?

Tabii ki Hocam. Kademe eğitimleri uyguluyoruz. Hüsn-i Hat derslerimizde lise 2’nin başında Sülüs yazı çeşidinin meşkine başlıyoruz. Akşamları yaptığımız atölye çalışmalarında öğrencilerimiz Rik’a meşkine biraz daha devam ediyorlar. Bundan sonra Lise 2’nin sonunda Rik’a ile levha yazabilecek seviyeye geliyorlar. Lise 2, 3. ve 4. Sınıflar Sülüs meşki dönemi. Nesih meşki liseden sonrasına kalıyor. Çok hızlı ilerleyen bazı öğrencilerimizin lise son sınıfta Nesih meşkine başlayabildikleri oluyor.

Tezhip, Ebru, Resim derslerinde de konular her sınıf kademesinde kolaydan zora doğru planlanarak işleniyor.

Dönem sonlarında şenlendirme kabilinde sergiler düzenliyorsunuz. Okulunuzun şimdiye kadar düzenlediği sergilere de değinmenizi istirham ediyorum.

Memnuniyetle İbrahim Bey. Okulumuzda her sene sonunda bir sanat sergisi açmaktayız. Bu sergimize Lise 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerimiz eser çıkarıyor. Öğrencilerimize meşkini bitirdikleri Rik’a yazı çeşidi ile Hat eserleri yazdırıyoruz. Sülüste başarılı bazı öğrencilerimize nadiren Sülüs eser yazdırdığımız da oldu, fakat asıl Rik’a ile eser yazdırıyoruz. Her sene farklı bir tema/konu belirliyoruz. Namaz ile ilgili metinler, Mesnevî’den beyitler, Tefvîznâme’den beyitler, berceste beyitler vb.

Sergilerimizi her sene sonunda okulumuzun girişindeki alanda açıp sergiliyorduk. Geçen sene sonu okulumuzun kapanış programında bir günlüğüne Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde sergiledik.

Şimdiye kadarki en muhteşem sergimiz, geçen senenin sonunda, İstanbul’da bizim gibi Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümü olan 5 adet AİHL ortak olarak açtığımız “Gelenekten Geleceğe Genç Yetenekler Sanat Sergisi” oldu. Sergimizi İstanbul’un Avrupa yakasında İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü binasında açtık. Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Çini, Katı’, Resim kategorilerinde toplam 300 Eserimizi sergiledik. Aynı ortak sergimizi Anadolu yakasında Büyük Çamlıca Câmii Fuaye alanında da açtık, orada da 200 Eserimizi sergiledik. O sergimiz çok ses getirdi, hamdolsun. Sergimiz İHL’lerdeki Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümlerinin ülkemizde tanınıp bilinmesine ve daha çok öğrencinin bizi tercih etmesine vesile oldu. Sergilerimiz, öğrencilerimizin özgüvenlerini ve motivasyonlarını yükseltmekte, gayret ve başarılarını artırmaktadır.

Mezunlarınızın ne kadarı geleneksel sanatlar alanında yolculuklarına devam ediyor?

Bu bölümden mezunlarımızın tamamı değil, az bir kısmı sanat yolculuklarına devam etmekteler maalesef. Gönlünde başka meslekler olduğu için yükseköğrenimde başka mesleklere yönelenler var. Sanat eğitimi zor olduğu/zor geldiği için sanat eğitiminden kopanlar var. Sadece sanata güvenerek geleceğini kuramayacağını düşünenler, sanat kariyerini yan alan olarak planlayanlar da var. Mezun öğrencilerimizin daha çok oranda sanat yolunda ilerlemeleri için gayretlerimiz devam etmektedir.

30’uncu Cüz Rik’a Hat Sergisi nasıl gündeme geldi?

Her sene sonu yapacağımız Hat Sergisi için bir tema/konu belirleyip o konuda metinler yazdırıyoruz. Geçmiş yıllarda kısa metinler seçip onları celî/iri Rik’a ile yazdırmayı tercih etmiştik. Tecrübelerimizin neticesinde, Rik’a’yı celî değil de, olması gerektiği incelikte yazdırmanın öğrencilerimizi daha çok geliştireceği kanaatine ulaştık. Yazıyı ince yazdırınca daha uzun metinlere ihtiyaç duyduk. Bizler de -Hattat Remzi KOÇ Hocamızın teklifi ile- “bu sene uzun yazacağımız metinler Kur’ân’ımızın 30 ‘uncu Cüzü olsun” dedik. Hem zaten Hüsn-i Hat Sanatı en başta Allah (c.c.)’ın Yüce Kelâmını en güzel şekilde yazabilmek gayesi ile ortaya çıkmıştır. Hat Sanatının bu temel gayesine uygun hareket ederek, Hat Sanatı ile 30’uncu Cüzdeki 37 sûre-i celîleyi yazmaya ve yazdırmaya karar verdik.

Haddizatında kısa surelerin nesih ile kaleme alınması gibi bir usul var iken rik’a yazının tercih edilmesinin özel bir sebebi var mı?

Haklısınız Üstâdım. Son 500 senedir Mushaf-ı Şerîf kitâbetinde artık neredeyse tamamen Nesih yazı çeşidi kullanılmakta. Nesih kitap yazısı olduğu, kolay okunduğu ve yanlış okumaları önlediği için. Ancak bizim öğrencilerimiz Rik’a meşkini henüz bitirmişler ve Sülüs meşkine yeni başlamışlardı. Sülüsü bitirip Nesih meşkine başlamaları lise dönemlerinde yetişmiyor.  Hal böyle olunca istesek de 30’uncu Cüzü Nesih ile yazdırma imkânımız yoktu. Bu durumda dahi talebelerimiz Kur’ân-ı Kerîm’i yazma heves ve şerefinden mahrum kalmasınlar, Rik’a ile de olsa yazdıralım, dedik. Hem yazacağımız bu eserler okunacak kitap değil de, vecd ile seyredilecek sanat levhaları olacağı için, talebelerimizin bunları harekesiz Rik’a ile yazmaları câiz olur diye düşündük ve yazdırdık. Talebelerimiz de bunları bir ibadet vecdi ile yazdılar.

Sergi hazırlık çalışmalarınızı da konuşalım…

Bu sergimizin hazırlıklarına Ekim 2023 ayında başladık. Konumuzu belirledik. 30’uncu Cüzdeki 37 Sûre-i Celîleyi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mushafları İnceleme Kurulu’nun onayından geçmiş bir Mushaf-ı Şerîf’ten açarak, sûrelerin metinlerini Nesih yazısından Rik’a yazısına çevirdik. Cüzün başındaki 6 adet uzun sûreyi yazmayı öğretmenler olarak bizler üstlendik. Geriye kalan 31 Sûreyi öğrencilerimize paylaştırdık. Öğrenciler aylarca bu sûreleri âyet âyet meşk ettiler. Atölye saatlerinde Hat öğretmenlerine ders olarak gösterdiler. Her âyeti güzel yazabilir hâle gelince ileriki âyetlere geçtiler. Bu şekilde sûrenin tamamını kûşe kâğıtlara yazarak güzelleştirdiler. Metinlerin satır sonu hizalamaları ve sayfa düzenleri de hocaları tarafından yapıldı. Kûşe kâğıt üzerinde eserin kalıbı oluşturuldu. Sonra bu kalıptaki yazı, ışıklı masa üzerinde âharlı kâğıtlara aktarılarak yazıldı. Tashihler yapıldı.

Hat yazılı âharlı kâğıtlar Fatma Zehra DEMİRCİ Hocanın yardımıyla muhallebi sürülerek mukavvalara yapıştırıldı. Eda ŞİMŞEK Hoca her öğrenciyi özel olarak çalıştırarak kendi Hat levhasının kenarına Ebrularını da kendilerinin yapmalarını sağladı. Ebrular yapıştırılıp yeterince kurutulduktan sonra Fatma Zehra DEMİRCİ Hoca öğrencilerin cetvel çekmelerine ve âyet duraklarını yapmalarına yardımcı oldu. Sanat öğretmenleri olarak önlüklerimizi giyip atölyelerde öğrencilerimizle yan yana çalıştık.

Görüldüğü gibi, Hat, Tezhip, Ebru eğitimlerimizde ve eser ortaya çıkarma çalışmalarımızda, her tekniğini ve merhalesini tamamen klasik usullerine uygun olarak icrâ etmeye çalıştık.

Sergi içeriğinden bahseder misiniz?

Sergimizde, geleneksel sanatlarımızdan Hüsn-i Hat, Tezhip, Ebru bu üçü birbiriyle işbirliği halinde birlikte yer almakta ve sergilenmekte. Eserlerin merkezinde Hüsn-i Hat Sanatı yer almakta. Sûre metinleri Rik’a yazı türü ile yazıldı. Öğrencilerin sûre başlarındaki Besmeleler celî (iri) Rik’a ile yazıldı. Öğretmenlerin sûre başındaki Besmelelerin çoğu ise Sülüs. Öğrencilerimiz, Hat levhalarının kenarlarını, yine kendi yaptıkları battal, taraklı, gelgit gibi Ebrularla bezediler. Levhalarının kenarlarına cetvel çekilmiş durumda. Bazı levhalarda küçük Tezhip desenleri de mevcut. Âyet durakları da yine Tezhip desenlerinden oluşmakta. Öğretmen levhalarının kenarlarına da Ebru yapıştırıldı. Bunların dört adedi Eda ŞİMŞEK Hocanın eseri. Benim levhamın kenarındaki Ebru ise eşim Saliha TEKİNER’in eseri. Esra KARADENİZ Hocanın levhasının durakları ise katı’ tekniği ile ve yine kendisinin çalışması.

17 Nisan Çarşamba günü düzenlediğiniz açılış programı nasıl oldu?

17 Nisan 2024 Çarşamba günü Üsküdar Gençlik Merkezi’ndeki sergimizin açılışını Üsküdar Kaymakamı Adem YAZICI yaptı. Açılışımıza Üsküdar İlçe Millî Eğitim Müdürü Semih DURMUŞ, Ataşehir Müftüsü Hüseyin AKSOY, FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Hattat Prof. Hüsrev SUBAŞI Hoca, Hattat Dr. Savaş ÇEVİK Hoca, Hattat Prof. Fatih ÖZKAFA Hoca, kıymetli sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Çok güzel bir açılış oldu hamdolsun. Tüm katılanlara teşekkür ederiz.

Serginize gösterilen ilgili nasıl telif ediyorsunuz?

Sergimize ilgi yoğun oluyor mâşâAllah. Üsküdar Gençlik Merkezi’ne gelenler sergimizi de geziyorlar. Bireysel veya grup halinde ziyaret eden öğrenciler de oluyor. Üsküdar sâkini insanlarımız geleneksel sanatlara ilgili. Fakat, sergi salonumuz daha merkezî bir konumda olsaydı, daha fazla insanımıza ulaşabilirdik diye düşünüyorum.

Okulunuz nezdinde bundan sonra geleneksel sanatlar alanlarında hedefleriniz nelerdir?

HDAİHL geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümü olarak öncelikli hedefimiz Hüsn-i Hat, Tezhip, Ebru… derslerimizde, müfredatları ve yıllık planları doğrultusunda teorik-pratik-meşk her yönüyle öğrencilerimize ideal manada sanat eğitimleri verebilmek. Her sene, öncekilerden daha ileri ve kaliteli bir seviyeye ulaşabilmek. Ecdâdımızdan aldığımız geleneksel sanatlar mirâsımızı gelecek nesillere aktarabilme vazifemizi başarıyla yapabilmek.

Sanatın eğitim kısmını işin mutfağı olarak görüyor ve bunu önemsiyoruz. Sergiler ise, meyve verdikten sonra teşhir kısmıdır. Sergiler de, sanat öğrencilerimizin bu yolda küçücük de olsa bir eser ortaya çıkarabilme başarılarını göstermeleri ve motivasyon tazelemeleri için önem arz ediyor. Bunun için, her sene sonunda geleneksel sanatlar sergisi açmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdiden, gelecek yıl açamaya niyetlendiğimiz sergimizin teması ne olsun diye araştırma ve müzâkerelere başladık bile.

Mülakatımıza sizin ilave etmek istediğiniz hususlar nelerdir?

Hocam, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizin vesilenizle, izninizle, şu üç hususu paylaşmak istiyorum…

Lütfen…

Özelde Hakkı Demir AİHL okulumuzdaki, genelde tüm Türkiye’deki AİHL Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümlerine; sanat eğitimlerinin kalitesi daha da yükselmesi için, günümüzdeki Hat, Tezhip, Ebru …. üstâdı hocalarımızın destek verip sahip çıkmalarını saygılarımla istirham ediyorum.

Tüm Türkiye’de sadece 15 adet bulunan AİHL Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümleri henüz yeterince duyulmadı ve tanınmadı maalesef. Bu 15 okulun toplu isim listesinin basın yayın ve sosyal medya yoluyla yayınlanıp tanıtılmasına çok ihtiyaç var. Böylece bu bölümleri tercih eden yetenekli öğrenci sayısı artacaktır.

Öğrencilerimizin uzun emeklerle hazırladığı bu sene sonu sergimiz daha merkezî yerlerdeki salonlarda tekrar açılıp sergilenebilir. Zirâ, lise çağındaki akranlarının geleneksel sanatlarda, klasik usulleri ile ortaya çıkardıkları böyle güzel sanat eserlerini görmeleri, başta öğrenci gençliğimiz olmak üzere tüm insanlarda olumlu etkiler bırakmaktadır.

Son olarak okuyucularımıza nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?

Medresetü’l-Hattâtîn’in açılışından 100 sene sonra Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından AİHL Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Bölümlerinin açılması, bu sanatlarımızı gelecek nesillerimize lise çağından itibaren öğretme çabası olarak çok önemlidir.  Çocuklarımızın sanat yetenekleri erken keşfedilir ve eğitilirse daha başarılı olacaklardır. Kıymetli okuyucularımızdan, etraflarındaki geleneksel sanatlara ilgili ve yetenekli gençleri AİHL’lerdeki bu sanat bölümlerine yönlendirmelerini istirham ediyorum.

İlginiz için teşekkür ediyorum.

Saygıdeğer İbrahim Ethem Bey Hocam,  bana bu fırsatı verdiğiniz için şahsım, arkadaşlarım ve öğrencilerim adına size teşekkür ediyorum.

İbrahim Ethem Gören 24.04.2024/Yazı No: 398

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.