HÜSN-İ HAT SANATINDA PSİKOLOJİ

Hüsn-i hat sanatı bir taraftan her biri diğerinden âlâ keyfiyeti hâiz kalem güzelleriyle çevremizi şenlendirirken diğer taraftan da ilettiği kutlu mesajlarla hâlet-i rûhiyemizi besliyor!

Kimi zaman gözlerimizi Kemal Batanay üstadın ta’lik kalemi marifetiyle yazdığı şair Bâkî’nin bir mısra-ı bercestenin “nun” ve “sin” keşîdelerine mıhlarız. O demde yazıya dikkatlice baktığımızda anlam, ruh dünyamıza naif bir mesaj iletir:

Cihânın ni’metinden kendi âb u dânemiz yeğdir

Elin kâşânesinden gûşe-i vîrânemiz yeğdir

Kimi zaman ‘Yolcu Sanatkâr’ Mahmut Şahin’in kamış kaleminden neş’et eden hurufât, yazı meraklılarını Nâbî’nin “bizimdir” redifli gazeli eşliğinde cennet bahçelerine götürür!

Kimdir bizi men’ eyleyecek bâğ-ı cinândan

Mevrûs-i pederdir gireriz hâne bizimdir

Kimi zaman da hattat Ali Alparslan hocamızın hayrülhalefi Ahmet Sabri Mandıracı ketebesiyle Tabîb Mehmed Es’ad Paşa’nın doktorluk mesleğine dair tesbitini, müzehheb nesta’lik yazının rehberliğinde tefekkür ederken farkına varamadığımız bir hakikati aniden idrak ederiz!

İhtiyârımla aceb ben hîç olur muydum tabîb

Ger bileydim âlemin bunca devâsız derdini

RUHA ŞİFA HÜSN-Ü HAT SERGİ PROJESİ

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı, Uzman Klinik Psikolog Dr. Ömer Akgül ve arkadaşları hüsn-i hatla kaleme alınan psikolojik metinleri böylesi idrakler muvacehesinde tahlil ederek Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergi Projesi’ni hazırlamaya muvaffak kılındılar.

Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi, alanında uzman ruh sağlığı profesyonelleri tarafından seçilen ve yorumlanan, insanın yaralarına dokunan, âdemoğlunun hayat karşısında acemiliğini hatırlatan âyet-i kerîmelerden, hadis-i şeriflerden ve kelâm-ı kibardan oluşuyor. 

DR. ÖMER AKGÜL: PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN EN ÖNEMLİ TEMALARIDAN BİRİ

Dr. Ömer Akgül psikolojik sağlamlık temalı Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergi projesinin ortaya çıkış hikâyesini şu cümlelerle özetliyor: “Önümüzdeki yılların en önemli temalarından olacak psikolojik sağlamlık, psikolojik esneklik, psikolojik iyi oluş kavramları sık sık vurgulanacak. Bizler de geçmişin bilboardları olan geleneğimizdeki başa çıkma mekanizmaları hüsn-i hat ibarelerini tekrar hatırlamak ve hatırlatmak ve bizi geçmişte güçlü kılan geleneklerimizden beslenerek şifayı aramak için Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi’ni hazırladık.”

ÜSTADLAR ELİYLE ÜSTAD OLMUŞ HATTATLAR

Sergide üstadlar eliyle üstad olmuş hattatlarımız Ceyhun Oydem, Cemali Gündoğdu, Faruk eratlı, Zeynep Albayrak, Hanife Yiğit Alpaydın, Muhammed Nuri Çelikkaya, Osman Çiçek, Senem Demirci, Hüseyin Karakelle, Arif Özdem, Mehmet Özel, İbrahim Şengül, Nadir Tatar, Yahya Yıldız ve Abdullah Furkan Yaman’ın göz nurları yer alıyor.

Küratörlüğünü Dr. Ömer Akgül’ün üstlendiği sergiye Dr. Bekir Cantemir’in sanat danışmanı; Psk. Beyza Beşiroğlu’nun da video koordinatörü olarak katkı sunduğunu görüyoruz. Bu cümleye metin yazarı Dr. Senai Demirci’yi, mütercimler Psk. Meryem Şehirli ile Psk. Elif Gülyeşil’i, sergi koordinatörü Tekin Kavcak’ı, sanat yönetmeni Serhat Kula’yı, bilgi işlem uzmanı Aziz Koç’u, kurumsal iletişimci Esad Sivri’yi de dâhil etmemiz vâkıa mutabık olacaktır.

HAT ESERLERİNİ RUH SAĞLIĞI DUAYENLERİ YORUMLADI

Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi Projesi kapsamında Türkiye’de, bir adım öte dünyada ilk defa bir sergide yer alan tüm hat eserleri ruh sağlığı duayenleri, psikoloji alanının uzmanları tarafından yorumlandı.

HATTA PSİKOLOJİ VİDEO KATEGORİSİ

Hatta Psikoloji Video Kategorisi sergiye özel meşk edilen hat eserlerinin taşıdığı anlamları psikolojik olarak yorumlayan ruh sağlığı duayenlerinin değerlendirme videolarından oluşuyor. Bu oluşuma Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Paul Bloom, Prof. Dr. Hayrettin Kara, Dr. Ömer Akgül, Dr. Robert Frager, Dr. Senai Demirci. Dr. Mustafa Merter, Dr. Murat Dinçer, Psikolojik Danışman Faruk Eratlı,  Doç. Dr. Yusuf Alpaydın, Prof. Dr. Mustafa Bilici, Prof. Dr. Hanna Nita Scherler, Aile Danışmanı Hatice Kübra Tongar, Klinik Psikolog Enise Akgül ve Prof. Dr. Enver Sarı katkıda bulundu.

RAMİ KÜTÜPHANESİ’NDE MÜŞFİK BİR SIĞINMA SAHNESİ!

Sergi küratörü Dr. Ömer Akgül, Rami Kütüphanesi’nde 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü izleyicilerle buluşan ve 2 Haziran Pazar gününe kadar müşfik bir sığınma sahnesi mahiyetindeki sergiyi Kuveyt Türk Katılım Bankamızın Kültür Sanat Portalı için teşrih masasına yatırdı.

“Geleneksel sanatlarımızın lokomotifi mahiyetindeki hat sanatımız ilhamını Kur’ân’dan alan, İslam medeniyetinin en bariz göstergelerinden olan müstesna bir sanat dalıdır. İslam tarihi boyunca “kendisine ve onunla yazılan satırlara yemin edilen” kalemde bir hikmet arayan hattatlar, Kelâm-ı Kadim’i en güzel şekilde yazma gayretinde olmuş ve yüzyıllar içerisinde bu sanatı geliştirerek bugünkü haline getirmişlerdir.

ESERLER GÖZE, KALBE VE RUHA HİTAP EDİYOR.

Hat sanatıyla icra edilen eserler gören gözler için bir sanat zevki sunmanın yanı sıra, Kur’ân ayetleri, hadis-i şerifler, şiirler ve kelâm-ı kibarları ihtiva ettikleri için hem dinlendirici hem ikaz edici hem de onarıcı bir özelliğe sahiptirler. Çünkü bu eserler sadece göze değil akla, kalbe ve ruha da hitap etmektedirler.

Ruha Şifa sergimizin konseptini oluştururken, maddenin önemsenip manayı kaybetmekle yüz yüze kaldığımız şu günlerde, günümüz insanının hayatın hercümerci içinde aslında neye sahip olduğu ve neyi unuttuğunu yeniden hatırlaması gerektiği fikrinden yola çıktık. Eğer insanımız kendi değerlerine sahip çıkmayı başarırsa, bu kutsal mirasın zamanın ruhuna şifa olacağının yeniden fark edileceğine inandık. Sergimizi gezenlerde de bu duyguların oluştuğu kanaatindeyiz.”

Albayrak Holding’in destekleriyle Ruh Sağlığı Derneği ve KİM Psikoloji’nin titiz çalışmasıyla hayata geçirilen Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi’nde eserlerden bir eserle; hattat Mehmet Özel’in celî dîvânî hat neviyle yazmaya muvaffak kılındığı dua metni ile yazımıza nihayet verelim: “Allahümme yâ muhavvilel havli vel ehvâl havvil hâlenâ ila ahsenil hâl/Ey halleri değiştiren Allah'ım, bizim halimizi en güzel hâle çevir!

OLMAKTA OLANDIR İNSAN!

Hatırla ki, insan olup bitmiş bir varlık değildir. Olmakta olandır insan. Akıştadır. Hayatın dokunduğu yerde akış vardır. Hayatın çekildiği yerde katılık başlar. Donduğunda cesede dönüşür her şey. 

Halden hale giriyorsun sen de. Ürkütüyor bu hal seni. Güven duyamıyorsun. Bir hale yapışıp kalmak istiyorsun belki. Ama mutluluk aynı halde kalmak değil. Gelene de gidene de razı olmaktır. Hem kışa hem yaza hoş geldin demektir. 

Geceyi de gündüz gibi sevmekte saklıdır huzur. Varlığın da yokluk gibi geçip gittiğini görebilirsen, hayatın seyircisi olursun; film karelerini seyreder gibi zevk alırsın. Yunus’un dediğince, ne varlığa sevin ne yokluğa yerin. Eşyanın yüzüne yapışıp kalırsan canın yanar, her gidenle tükenirsin, gelenler de seni ihya etmez, edemez.”

İbrahim Ethem Gören 23.05.2024 Yazı No: 401

{name}
{content}
+
-
{name}
{content}
+
-

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

SİZİ ARAMAMIZI İSTER MİSİNİZ?

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...

BİZ SİZİ ARAYALIM

 • ADINIZ
 • SOYADINIZ
 • TELEFON NUMARANIZ
 • E-POSTA ADRESİNİZ
 • AÇIKLAMA
 • Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni ’ni okudum, başvuru kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine onayım vardır.